Nainstalujte si:
       

Překlad of these


of these = z těchto (2. p.); těchto (2. p.); toho (2. p.)
all of these = tyto všechny; tyto všechny; any one of these = kterýkoliv z těchto (2. p.);

Překlad of these z webu:
Of these seven times the first was that year.  Poprvé přišel hned v tomtéž roce.
Several of these were whimpering.  Několik z nich kňouralo.
Maybe one of these days.  Možná za pár dnů.
I want out of these cuffs.  Chci ven z těch pout.
I am the lord of these lands.  Jsem pánem této země.
His mind carried the chart of these waters.  Měl v hlavě mapu těchto vod.
I have to know the measure of these two.  Musím znát, co jsou tihle dva zač.
Do you think you can toss one of these things that far?  Myslíš, že tak daleko dohodíš?
Hell, they may even hire me back one of these days.  Třeba mě jednoho dne zase zaměstnají.
He'd planned to take his own life with one of these knives.  Hodlal si jedním z těch nožů vzít život.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorof those   of whom   of you   of your   off colour   offence   offender   offensive