Nainstalujte si:
       

Překlad of them


of them = o nich; z nich; z nich; jim; z těchto (2. p.)
all of them = všichni z nich; všechny z nich;
instead of them = namísto nich; jako náhrada za ně;
some of them = část z nich; někteří z nich;

Překlad of them z webu:
Most of them are.  Většina z nich.
Then one of them said:  Pak se ozval další:
Take good care of them .  Postarejte se o ně...
It seems the two of them don't get along at all.  Nic si nedarujou.
There were a lot more of them now.  Tentokrát jich bylo mnohem více.
You had better sit down,' one of them said.  Radši si sedni, řekla jedna z nich.
The injured woman was no one either of them knew.  Zraněnou ženu žádný z nich neznal.
I understand you have a whole satellite load of them here.  Pochopil jsem však, že jich tu máte celý satelit.
He knew he wasn't going to be seeing most of them again.  Dolehlo na něho, že většinu z nich už neuvidí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorof these   of those   of whom   of you   of your   off colour   offence   offender