Nainstalujte si:
       

Překlad of science


of science = vědy; vědní; zcela záměrně
theory of science = teorie poznání; gnozeologie;

Překlad of science z webu:
Man of science yourself.  Vždyť jste taky vědec.
All in the interests of science of course.  To všechno pochopitelně pouze v zájmu vědy.
He shook himself and was the man of science again.  Otřepal se a proměnil se znovu v učence.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorof shares   of them   of these   of those   of whom   of you   of your   off colour