Nainstalujte si:
       

Překlad of principle


of principle = zásadní; zásadový; plným právem
matter of principle = zásada; zásadní záležitost; zásadní věc; otázka zásadní povahy;

Překlad of principle z webu:
It was a matter of principle now.  V téhle chvíli šlo o princip.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorof science   of shares   of them   of these   of those   of whom   of you   of your