Nainstalujte si:
       

Překlad of no use


of no use = neužitečný (žádného upotřebení); nepotřebný (žádného upotřebení); z vlastního popudu
be of no use = nebýt k ničemu;

Překlad of no use z webu:
That's of no use to me.  Nemám zájem.
It was of no use yet.  Už to nemělo smysl.
A dead man is of no use to anyone.  Mrtvý muž není nikomu k užitku.
Start thinking flash, or you'll be of no use to me.  Začni myslet velkoryse, nebo bych tě nemohl potřebovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorof principle   of science   of shares   of them   of these   of those   of whom   of you