Nainstalujte si:
       

Překlad of me


of me = moje; ode mne; silný
instead of me = místo mě; namísto mě;

Překlad of me z webu:
Part of me had known it, too.  V koutku duše jsem to také věděl.
How many of me can you see?  Kolikrát mě vidíš?
It was wrong of me to lose my temper like that.  Děkuju vám.
You are not supportive of me at all.  Vůbec mě nepodpoříš.
Matt, and a little piece of me went with her.  To nějak s mým poklidem dohromady nešlo.
Don't eat raw fish in eyeshot of me again.  Víckrát mi už před nosem nejez syrovou rybu.
Because my back feels marvelous - all of me feels marvelous.  Protože mým zádům je báječně - vůbec je mi bá­ječně.
It's not going to be just a matter of me keepin' my lip buttoned.  Bude úplně jedno, jestli já budu zticha.
They wanted old pictures of him and new photos of me and the child.  Chtěli jeho staré fotografie a nové fotografie moje a dítěte.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorof my   of necessity   of no use   of principle   of science   of shares   of them   of these