Nainstalujte si:
       

Překlad of its


of its = z jeho (2. p.); jeho (2. p.); odvěký
in spite of its = i přes jeho (4. p.);

Překlad of its z webu:
Because of its size and splendor?  Kvůli její velikosti a skvělosti?
The order of its development doesn't change either.  Nezměnilo se ani pořadí jednotlivých objevů.
It is one of its prime attributes.  Je to běžný jev.
He will tell us of its powers.  Poví nám o jeho moci.
They had popped right out of its head.  Vypadly jim přímo z hlavy.
Had its teeth in the end of its trunk.  Má zuby na konci trupu.
It bent down and grasped the handle of its bag.  Sklonil se a uchopil držadlo zavazadla.
Let it open by itself and come back of its own accord.  A~ se otevře sama a vzpamatuje se sama od sebe.
How are you going to get the shuttle out of its garage?  Jak dostanete raketoplán z garáže?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorof me   of my   of necessity   of no use   of principle   of science   of shares   of them