Nainstalujte si:
       

Překlad of free


of free = volného (2. p.); volné (2. p.); o něm


Překlad of free z webu:
Not one trace of free oxygen, the breath of human life.  Nikde ani stopy po volném kyslíku, po doušku pozemského života.
We may consider it a grave restriction of free speech' .  Můžeme to pokládat za vážné omezení svobody slova...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorof his   of it   of its   of me   of my   of necessity   of no use   of principle