Nainstalujte si:
       

Překlad of course


of course = samozřejmě; samozřejmě, že; ovšem; pochopitelně; přirozeně; abych nevěděl!; pravdaže; no; samo sebou; samozřejmě že ne
matter of course = samozřejmá věc; samozřejmost;

Překlad of course z webu:
Of course not.  Já vím.
No, of course not.  Vůbec ne.
No, no of course not.  To tedy věru ne.
But he knew of course that it was.  Ale to už věděl, že je.
She said she would, of course she would.  Prý ano, samozřejmě, že ano.
It could all be coincidence, of course .  Samozřejmě může tohle všechno být pouhá náhoda...
Please, so sorry, but this is of course not your worry.  Promiňte, prosím, ale to samozřejmě není vaše starost.
At the same time, my promise is of course given.  Zaslíbila jsem se ovšem již jinému muži.
If they had the big story, it would of course be there.  Kdyby měli senzační zprávu, byla by samozřejmě tam.
I jump from my chair, grab the phone, and of course it's your girl.  Vyskočím ze židle, chytím sluchátko a sa­mozřejmě je to ta vaše dívka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



of date   of family   of free   of his   of it   of its   of me   of my