Nainstalujte si:
       

Překlad of appeal


of appeal = apelační; odvolací; všeobecně platný
committee of appeal = vrchní rozhodčí soud; rozhodčí výbor;
court of appeal = odvolací soud; apelační;
jury of appeal = odvolací komise; stížnostní komise;
notice of appeal = oznámení o odvolání; odvolání;
right of appeal = právo odvolat se;

Překlad of appeal z webu:
There was no avenue of appeal.  Neměla jsem žádnou možnost na odvo­lání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorof course   of date   of family   of free   of his   of it   of its   of me