Nainstalujte si:
       

Překlad of all


of all = všech (2. p.); ze všech (2. p.); na všechno; všeho; z toho; celého (2. p.); všech našich (2. p.)
best of all = nejlepší ze všech; a co je nejdůležitější;
first of all = především; nejprve; nejdříve; v první řadě;

Překlad of all z webu:
Of all three.  Všech tří.
You of all people!  Zrovna ty!
But most of all ...  Ale především měli...
He was master of all he surveyed.  Byl pánem všeho, kam dohlédl.
It is the way of all things.  Tak už to ve světě chodí.
And what do you think of all this?  A co si o tom všem myslíte?
Hers became the age and reverence of all she'panei.  Získala věk a vážnost všech she'panei.
There is to be a full conference of all officers.  Všichni důstojníci se mají dostavit na poradu.
We would wish you to act on behalf of all four of them.  Chtěli bychom, abyste jednal jménem všech čtyř.
I wonder what the old man would have thought of all this.  Co by si o tom asi stary' pán pomyslel...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorof appeal   of course   of date   of family   of free   of his   of it   of its