Nainstalujte si:
       

Překlad odd fish


odd fish = podivín; výstřední člověk; nepárná funkce
an odd fish = podivín; výstřední člověk;
oedema   of a sudden   of age   of all   of appeal   of course   of date   of family