Nainstalujte si:
       

Překlad octane number


octane number = oktanové číslo; OČ; MOČ
octane rating   October   odd fish   oedema   of a sudden   of age   of all   of appeal