Nainstalujte si:
       

Překlad occurrence


occurrence = výskyt; událost; příhoda; náhoda; případ; výskytový; pojistná událost; rozšíření; naleziště; ložisko; oceán
daily occurrence = každodenní výskyt; denní výskyt;

Překlad occurrence z webu:
This isn't a regular occurrence in my dayto-day existence.  Opravdu se mi to nestává běžně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorochre   octane   octane number   octane rating   October   odd fish   oedema   of a sudden