Nainstalujte si:
       

Překlad occupation


occupation = zaměstnání; povolání; okupace; držení; obsazení; zabrání; okupační; okupování; zastávání; zábor; držba; pronájem; detence; činnost; pracovní; anexe; přivtělení; zalidnění; poplatek za povolení provozovat zaměstnání
actual occupation = reálná držba; skutečná držba; faktická držba;
by occupation = vedlejší zaměstnání; z povolání;
dangerous occupation = rizikové zaměstnání; nebezpečné povolání;
gainful occupation = výdělečná činnost; placené zaměstnání;

Překlad occupation z webu:
It's a very popular occupation in this vicinity!  To je v místním kraji velmi oblíbená a častá činnost!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroccupation tax   occurrence   ochre   octane   octane number   octane rating   October   odd fish