Nainstalujte si:
       

Překlad occasion


occasion = příležitost; událost; způsobit; zavdat příčinu; důvod; vhodná doba; podnět; příčina; potřeba; nutnost; doba (vhodná); záminka; možnost; donutit; občas; být příčinou; přimět; příležitostný; způsobovat (4. p.); dávat podnět; dát podnět; příležitostný
joyful occasion = šťastná událost; radostná příležitost;
on occasion = v případě nutnosti; příležitostně; občas; u příležitosti;
solemn occasion = slavnostní příležitost; důležitý důvod; for the occasion = za tímto účelem; pokaždé; osvědčit se;

Překlad occasion z webu:
We had occasion to raise it.  Náhodou jsme ho zvedli.
Was this an occasion to invoke the rule?  Je tohle právě ten připad?
What does one do on an occasion like this?.  Copak se dělá v takových případech?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorocclusion   occupancy   occupant   occupation   occupation tax   occurrence   ochre   octane