Nainstalujte si:
       

Překlad obvious


obvious = zřejmý; jasný; samozřejmý; pochopitelný; jasně viditelný; očividný; zřetelný; nápadný; zjevný; okatý; evidentní; zřejmé nebezpečí
make st. obvious = dát jasně najevo;

Překlad obvious z webu:
Obvious question, but he had to ask it.  Nápadná otázka, ale musel ji položit.
For obvious reasons, we hope so.  Ze zřejmých důvodů doufáme, že ano.
Oh, the obvious consolation.  Ach, ta běžná.
That was the obvious reason.  To zřejmě byl důvod.
The conclusion was an obvious one.  Závěr byl jasný.
The answer to that was obvious as well.  Odpověď byla rovněž jasná.
She smiled with amusement at the obvious lie.  Pobaveně se nad tou zjevnou lží usmála.
Her warmth flooded over again at his obvious pleasure.  Znovu ho zahřálo u srdce, jak je nadšená, že on má radost.
Leto's chin came up in a movement of obvious surprise.  Vévoda překvapeně nadzvedl bradu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroccasion   occlusion   occupancy   occupant   occupation   occupation tax   occurrence   ochre