Nainstalujte si:
       

Překlad obstruction


obstruction = obstrukce; překážení; ucpání; zácpa; zatarasení; maření; zastavení; zaražení; bránění; překážka; zátaras; zadržení; zahrazení; blokování; zacpání; porucha; zábrana; protivenství; přehrazení; kanalizační ucpávka; obstrukčník
barrel obstruction = překážka v hlavni; vydutí hlavně;
nasal obstruction = nosní obstrukce; neprůchodnost nosu;

Překlad obstruction z webu:
Obstruction of justice.  Porušení zákona.
You're one second from arrest for obstruction of justice.  Máte na to jednu vteřinu a pak vás zatknu pro maření úředního výkonu.
The reward is my not charging you with obstruction of justice.  Odměnou bude, že vás neobviním z bránění výkonu spravedlnosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorobvious   occasion   occlusion   occupancy   occupant   occupation   occupation tax   occurrence