Nainstalujte si:
       

Překlad observing


observing = pozorování; pozorný; všímavý; pozorující; dodržující; slavící; sledující; pozorovací; posednout (mysl)


Překlad observing z webu:
Merely observing it from space is not enough.  Pouhé pozorování z kosmu nepostačuje.
We're seeing live animals, and observing their behavior.  Pozorujeme živá zvířata a sledujeme jejich chování.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorobsolescence   obstacle   obstruction   obvious   occasion   occlusion   occupancy   occupant