Nainstalujte si:
       

Překlad observer


observer = pozorovatel; přísedící; pozorovatelský; přihlížející; pozorování
air observer = pozorovatel; letecký pozorovatel;
ground observer = pozemní pozorovatel; hláska protivzdušné obrany;

Překlad observer z webu:
Great buildings should make an observer gasp.  Při pohledu na skvělou budovu by měl divák zalapat po dechu.
He was too well trained an observer to be mistaken.  Byl příliš zkušený pozorovatel, než aby se zmýlil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



observing   obsolescence   obstacle   obstruction   obvious   occasion   occlusion   occupancy