Nainstalujte si:
       

Překlad observation


observation = pozorování; poznámka; pozornost; postřeh (všímavost); sledování; pozorovací schopnost; zkoumání; bádání; zachovávání; dodržování; slavení; pozorovací; náznak; všímavost; měření; sledovací; připomínka; komentář; poznatek z pozorování; konstatování
deny observation = nedovolit pozorovat; skrýt před pozorováním;
direct observation = přímé pozorování; přímé měření;
scientific observation = pozorování; vědecké pozorování;
service observation = kontrola provozu; provozní dohled;

Překlad observation z webu:
The observation lounge suddenly became very silent.  V hale observatoře se náhle rozestřelo naprosté ticho.
He let this observation hang in the air for a moment.  Nechal svou poznámku chvíli působit.
He did not make this observation aloud.  Neřekl to však nahlas.
Now, the other end of this observation gallery leads to my office.  Tahle chodba s okénky ústí do mé kanceláře.
Perhaps he was supposed to make some observation on this.  Možná se předpokládá, že o tom učinil nějaká pozorování.
I strongly urge an attempt to get direct observation down there.  Důrazně naléhám, abychom se pokusili o přímé pozorování tam dole.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorobserver   observing   obsolescence   obstacle   obstruction   obvious   occasion   occlusion