Nainstalujte si:
       

Překlad obliged


obliged = zavázal; povinen; povinný; musit; nucen; zavázaný; věřitel
be obliged = být nucen; musit; být zavázán;

Překlad obliged z webu:
Sally obliged with enthusiasm.  Sally mu vskutku s nadšením vyhověla.
I'm much obliged to you.  Jsem vám velmi zavázán.
I am awfully obliged to you.  Jsem vám hrozně zavázán.
We are already deeply obliged to you.  Už tak jsme vám hluboce zavázáni.
Skin's eyes were closed, so she was obliged to furnish her own reply.  Kůže měl zavřené oči, takže si musela odpovědět sama.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroblivion   observation   observer   observing   obsolescence   obstacle   obstruction   obvious