Nainstalujte si:
       

Překlad obligation


obligation = závazek; povinnost; závaznost; úpis; závazný slib; závazná dohoda; břímě; břemeno; laskavost; obligace; dluhopis; revers; nutkavost; smlouva; stav vázanosti; dluh; závazný; dlužní úpis; náležitost; zavázanost; zavázání; povinnost platit
accessory obligation = vedlejší závazek; akcesorní závazek;
implied obligation = předpokládaný závazek; konkludentní závazek;
legal obligation = právní závazek; zákonná povinnost;
pecuniary obligation = peněžitý; peněžní závazek; peněžitý závazek;

Překlad obligation z webu:
They feel some obligation to reason on that account.  Cítí proto určité závazky.
Chani's father put heavy obligation on me.  Kdybych mohl něco...
It gets rid of the obligation to feel sorry for us.  Zbavuje je to povinnosti litovat nás a cítit s námi účast.
She was ally, not subject, and felt no obligation to their commands.  Byla spojenec, nikoli poddaný, a necítila se vázána jejich příkazy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorobliged   oblivion   observation   observer   observing   obsolescence   obstacle   obstruction