Nainstalujte si:
       

Překlad objective


objective = cíl; objektivní; předmětový (jaz.); účel; objektiv; úkol; plán; předmětový pád; předmětný; vnější; cílový; reálný; názorný; objekt zteče; nestranný; dlouhodobý cíl; účelový; objektivový; objektivní kritéria
accidental objective = náhodný cíl; nepředvídaný cíl činnosti;
final objective = konečný cíl; konečný objekt;
primary objective = primární cíl; přímý; prvotní; základní; hlavní;
sales objective = prodejní úkol; prodejní cíl;

Překlad objective z webu:
Their objective was far more dangerous than that.  Jejich cíl byl mnohem nebezpečnější.
The enemy objective then had been simple greed.  Tehdy byla motivem nepřátel prostá hrabivost.
Why should their objective be a secret?  Proč měl být jejich cíl tajemstvím?
They'd be hitting the objective at three in the morning.  Zaútočí na cíl ve tři hodiny ráno.
You know what the overall objective is.  Víte, jaký je celkový cíl.
Can you tell me what the strategic objective of your operation is?  Můžete mi povědět, jaký je strategický cíl vaší operace?
It was a trick he had for remaining totally objective and clearheaded.  Byl to trik, který užíval, aby zůstal objektivní a jasné mysli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorobjector   obligation   obliged   oblivion   observation   observer   observing   obsolescence