Nainstalujte si:
       

Překlad objection


objection = námitka; nesouhlas; protestování; protest; vada; chyba; reklamace; odpor; námitkový; nedostatek; námitka proti (3. p.)
immaterial objection = bezvýznamná námitka; nepodstatná námitka;
raise objection = mít námitku; vznést námitku; namítat; uplatnit námitku;
sustain objection = uznat námitku; připustit námitku; přijmout námitku;
valid objection = oprávněná námitka;

Překlad objection z webu:
You've no objection if the aircraft's searched?  Nevadí vám, když nechám prohledat letoun?
There was no objection voiced.  Neozval se jediný protest.
Anyone know what the objection is?  Víte někdo, čeho se týká ta námitka?
And do you have any objection to this?  Máte proti tomu nějaké námitky?
Perhaps you'd better deal with the race objection first.  Možná by ses měl nejdřív věnovat té námitce stevardů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorobjective   objector   obligation   obliged   oblivion   observation   observer   observing