Nainstalujte si:
       

Překlad object


object = objekt; předmět; namítat; účel; cíl; záměr; protestovat; věc; ostuda (osoba); mít námitky; strašidlo; objektový; inženýrská stavba; předmětný; pozastavovat; reklamovat; výsledný; vytknout; průběh výpočtu; učinit námitky; namítat proti
indirect object = nepřímý předmět; nepřímý cíl;
linked object = složený objekt; propojený objekt; provázaný objekt;
test object = test; zkušební obrazec /opt./;

Překlad object z webu:
Object examined under full amplification.  Předmět prozkoumán při plném zvětšení.
We object to this!  Proti tomu podáváme námitku!
Do you object to them?  Máte proti ním něco?
Even she couldn't object to that.  Proti tomu by nemohla ani ona nic namítat.
Do you think he would object to a gratuity?  Myslíte, že by protestoval proti odměně?
There has never been such an object before.  Nikdy tam nic takového neleželo.
No one will raise a hand to object that is bad enough.  Nikdo ani prstem nepohne na protest - a už to je dost zlé.
You have to pay them money, and they object to everything.  Musíš jim platit peníze a pořád vznášejí nějaké námitky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorobjection   objective   objector   obligation   obliged   oblivion   observation   observer