Nainstalujte si:
       

Překlad obedience


obedience = poslušnost; věřící; podřízenost; podrobení se; poslušnostní; povolnost; poslušenství; podřízení se; uposlechnutí; poslušnost vůči (3. p.)


Překlad obedience z webu:
Obedience is all.  Poslušnost se zde cení nade vše.
Her obedience was instantaneous.  Poslouchala okamžitě.
To teach you the virtues of obedience and hard work, right?  Aby tě naučily ctnostem poslušnosti a těžké práce, že?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorobedience to   object   objection   objective   objector   obligation   obliged   oblivion