Nainstalujte si:
       

Překlad nutrients


nutrients = živné látky; výživné látky; potrava
depletion of nutrients = ztráta živin z půdy;
export of nutrients = vývoz živin;

Překlad nutrients z webu:
Next, the nutrients:  Potom živné látky:
No doubt they wanted to recover lost nutrients, he thought.  Bezpochyby si chtějí obno­vit ztracené výživné látky, zauvažoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornutrition   nutshell   nutty   o'clock   obedience   obedience to   object   objection