Nainstalujte si:
       

Překlad nurse


nurse = ošetřovatelka; zdravotní sestra; chůva; kojná; ošetřovat (4. p.); kojit; ošetřovatel; chovat (v sobě); dělat chůvu; hýčkat; laskat; houpat (v rukou); muchlat (v rukou); pěstovat (v sobě); opatrovat (v sobě); pěstoun; ochránce; být ošetřovatelkou; piplat
district nurse = ambulantní sestra; sestra zdravotního obvodu;
dry nurse = chůva; ošetřovatelka; šéfova chůva;
graduate nurse = ošetřovatelka; školená sestra; diplomovaná sestra;
sick nurse = ošetřovatelka nemocných; sestra; ošetřovatel nemocných;

Překlad nurse z webu:
The nurse had gone very pale.  Sestra velmi zbledla.
Did the nurse give it to you?  Sestra vám ho dala?
He tore a nurse up in the asylum.  V ústavu roztrhal jednu sestřičku.
This is awful, the nurse said.  To je hrůza, žasla sestra.
She has no pain,' the nurse interpreted.  Holčička dál žvatlala.
At the end of the hall, the nurse said.  Na konci chodby.
The movement's just reflex, he's not conscious, the nurse said.  Ten pohyb je jen reflex, není při vědomí, řekla ošetřovatelka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornursery   nursing   nutrients   nutrition   nutshell   nutty   o'clock   obedience