Nainstalujte si:
       

Překlad numeral


numeral = číslovka (též jaz.); číslice; cifra; číselný; numerický; číslicový; numerál; číslo; čitatel; ciferný; číslový; číslovky
cardinal numeral = základní číslovka; číslovka základní;
ordinal numeral = číslovka řadová; řadová číslovka;

Překlad numeral z webu:
The first numeral, that ‘100 prayers,' could be the page number.  To první číslo 100 modliteb by mohlo být číslo stránky.
It's got the numerals all wrong and it's stuck the hands on crooked.  Všechna čísla jsou přeházená a ručičky umístila docela špatně.
We've got three rows of numerals.  Máme tady tři řady čísel.
Inside, a spider scurried across the metal numerals.  Přes kovové rafičky uvnitř přeběhl pavouk.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornurse   nursery   nursing   nutrients   nutrition   nutshell   nutty   o'clock