Nainstalujte si:
       

Překlad numbers


numbers = početní stav; převaha; přesila; aritmetika; vnitřnosti
amicable numbers = souhlasná čísla; souhlasná čísla;
manipulate numbers = pracovat s čísly; operovat s čísly; range of numbers = číselný interval;
sufficient in numbers = schopný usnášení;

Překlad numbers z webu:
Numbers meant nothing now.  Teď už čísla nic neznamenala.
Those numbers might have definite significance!  Ta čísla musí být velmi důležitá!
But the numbers ...  AIe co čísla...
I punched the numbers in.  Vyťukal jsem čísla.
Both parties contained large numbers of men and horses.  V obou oddílech bylo hodně lidí a koní.
He didn't bother trying the numbers again.  Nepokoušel se zvolit ta čísla znovu.
They also checked on the serial numbers you gave us.  Ověřili také čísla sérií, která jsi nám dal.
They could read three of the four numbers in the bottom row:  Dokázali přečíst tři ze čtyř čísel na spodním řádku:
But we are now too weak, and our numbers too few.  Leč my jsme nyní příliš slabí a je nás moc málo.
The whole world - it's all made up of numbers .  Celý svět - všechno je to uděláno z čísel...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornumeral   nurse   nursery   nursing   nutrients   nutrition   nutshell   nutty