Nainstalujte si:
       

Překlad number


number = číslo; číslice; počítat (4. p.); počet; číslovat (4. p.); počty; spočítat; množství; očíslovat; čítat; sečíst; velké množství; přesila; verše; odpočítat; několik; druhořadý; bezpočtukrát; odpočítávat; sešit; činitel; kus; šaty; částka; model; číslovka
abstract number = abstraktní číslo; číslo abstraktního referátu;
acid number = číslo kyselosti; číslo kyselost;
add number = inventární číslo; přírůstkové číslo;
back number = staré číslo (časopisu); vyřazená veličina (přen.); vyřízená osoba; index;

Překlad number z webu:
Number two took hold.  Dvojka chytla.
And number three?  A za třetí?
There's a number here.  Tady je číslo.
Any word from number ten?  Ten desátý se neozval?
In the case of number five:  Případ číslo pět:
Do you have a beeper number for her?  Co pro vás mohu udělat?
Who can tell me what this number is?  Kdo ví, co je to za číslo?
The article made him uneasy for a number of reasons.  Ten článek ho rozrušil z mnoha důvodů.
They can't have anything to do with the number eight.  Ti se číslu osm vyhýbají jako čert kříži.
His voice trailed away before he got to son number three.  Ztichl, než se stačil doslat k třetímu synovi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornumber one   number plate   numbers   numeral   nurse   nursery   nursing   nutrients