Nainstalujte si:
       

Překlad nuisance


nuisance = obtíž; nepříjemnost; neplecha; obtěžování; nepřístojnost (právně postižitelná); neřád; zlořád (právně postižitelný); protiva (osoba); otrava; nešvar; protivný člověk; rušení; nepřípustné zasahování; újma; obtížný; škodlivá látka; nepřípustný zásah
common nuisance = veřejná ostuda; veřejné zlo; nepřístojnost; veřejné pohoršení;
dust nuisance = prašnost provozu; prašnost;
private nuisance = rušení vlastnického práva nebo držby; porušení vlastnického práva; porušení nájemního práva; výtržnost;

Překlad nuisance z webu:
Bloody nuisance but there you are.  Je tok vzteku, ale je to zkrátka tak.
A damned nuisance in the underground garage.  V podzemní garáži ho čekala nepříjemná mrzutost.
They're more of a nuisance than a security risk.  Jsou spíš otravní než nebezpeční.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornull and void   number   number one   number plate   numbers   numeral   nurse   nursery