Nainstalujte si:
       

Překlad nucleus


nucleus = jádro (fyzik.); kostka; hrudka; zárodek (krystalizační); nukleus; základ; jádro programu; atomové jádro; jádro Země; jádro atomu; zárodek krystalu
aromatic nucleus = benzenové jádro; aromatické jádro;
caudate nucleus = nucleus caudatus; jádro ocasaté;
condensed nucleus = kondenzované jádro; zhuštěné jádro;
daughter nucleus = jádro dceřiné; dceřiné jádro;
excited nucleus = vzbuzené jádro;

Překlad nucleus z webu:
The nucleus was growing larger and clearer;  Jádro se zvětšovalo a vystupovalo stále jasněji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornuisance   null and void   number   number one   number plate   numbers   numeral   nurse