Nainstalujte si:
       

Překlad nucleation


nucleation = tvoření zárodků; očkování; nukleace; nukleový
sympathetic nucleation = sympatická nukleace; vyvolená nukleace;
nucleus   nuisance   null and void   number   number one   number plate   numbers   numeral