Nainstalujte si:
       

Překlad now and then


now and then = občas; chvílemi; tu a tam (časově); čas od času; nyní představuje (4. p.)
every now and then = tu a tam (časově); občas; chvílemi; někdy;

Překlad now and then z webu:
Now and then the computer growled..  Počítač každou chvíli zavrněl.
Every now and then he'd get up and refuel the bowls.  Co chvíli vstal a doplnil misky.
But every now and then ripples appear in it.  Ale tu a tam se v něm objeví čeření.
Eat them good now and then there is the tuna.  Sněz je všechny a pak tě čeká tuňák.
I come out here now and then to listen to the music.  Tu a tam si sem vyjdu poslechnout si muziku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornowhere   nozzle   nuclear   nuclear fuel   nuclear power   nucleation   nucleus   nuisance