Nainstalujte si:
       

Překlad novel


novel = román (realistický); novela (zákona ap.); nový; nebývalý; neotřelý; neobvyklý; příběh; originální (inovační); původní; nově zavedený; novější konstrukce; zvláštní; románový; novela (lehký román)
detective novel = detektivní román; detektivka; detektivní příběh;
first novel = první román; románová prvotina;

Překlad novel z webu:
Your novel was very illuminating.  Hodně jsem se z ní dozvědčl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC TranslatorNovember   now and again   now and then   nowhere   nozzle   nuclear   nuclear fuel   nuclear power