Nainstalujte si:
       

Překlad notice


notice = upozornění; oznámení; všimnout si (2. p.); zpráva; všimnutí; výpověď; poznámka; pozornost; zpozorovat; uvést; zmínit se; upozornit na; dát výpověď; noticka; psát noticky; varování; hlášení; povšimnutí; recenze; pozorovat; recenzovat; vnímat; reagovat
adequate notice = adekvátní zpráva; přiměřené oznámení; přiměřené upozornění;
advance notice = avízo; předchozí oznámení;
arrival notice = avízo o příchodu; návěští; avízo;
copyright notice = vyrozumění o autorských právech; označení copyrightu;

Překlad notice z webu:
Notice how fast they can swing them.  Všimni si, jak rychle jimi umějí švihat.
You notice that smell?  Necítíte ten smrad?
I didn't notice anything.  Nenašel jsem nic.
I saw you notice her.  Všimla jsem si, že se ti líbí.
Did you happen to notice him?  Nevšiml sis ho náhodou?
No one was taking any notice of her.  Zdálo se, že si jí nikdo nevšímá.
When would the lonely man ever notice her?  Kdy už si jí ten osamělý pavouk všimne?
Why can't you give me a little notice here?  Proč mě nemůžete upozornit předem?
The only thing is, you don't happen to notice me.  Jediné, co po tobě chci je to, že si mě nevšimneš.
It was concentrating entirely on flying, and took no notice of her.  Orlí vědomí bylo soustředěno na let a jí si vůbec nevšímalo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornotion   nought   novel   November   now and again   now and then   nowhere   nozzle