Nainstalujte si:
       

Překlad nothing


nothing = nic; nula; maličkosti; vůbec ne; nijak; nadarmo; přijít nazmar; jenom; pouze; houby!; nicotnost; nejsoucnost; nikterak; vůbec nic
for nothing = zbytečně; zadarmo; pro nic za nic; zbůhdarma; zdarma; marně;
say nothing = neříkat nic; nic neříkat; mlčet; nechat si to pro sebe; come to nothing = přijít nazmar;
count for nothing = být k ničemu; nebýt k ničemu; budižkničemu;

Překlad nothing z webu:
Nothing did.  A nic.
If nothing .  Zavoláš mi?
It is nothing to me.  To mi nevadí.
But there was nothing now;  Ale dnes nic;
Just stand there and nothing more?  Jen tak stál a nic?
I got a bearing and nothing else.  Mám souřadnice, nic víc.
They were there for the opium, nothing else.  Přijeli sem jen kvůli opiu.
A croak came out of my mouth, nothing more.  Jen jsem zachraptěl, nic víc.
This puzzled her, and she could think of nothing to say.  To ji zarazilo, nevěděla, co má říct.
I'd like to help you as a gift - nothing in return.  Rád vám pomohu darem - nic za to nežádám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornothing to   nothing to do   notice   notion   nought   novel   November   now and again