Nainstalujte si:
       

Překlad nothing to


nothing to = nic k (3. p.); nic ve srovnání s; nic co dělat


Překlad nothing to z webu:
Nothing to it.  Není zač.
There's nothing to it.  Nic na tom není.
It is nothing to me.  To mi nevadí.
Then he has nothing to fear.  Nemá se čeho bát.
As you say, it's nothing to me.  Když je to tak, nic mi do toho není.
Ah, my pet, you have nothing to worry about.  Ale, maličká, to je zbytečné.
I'm happy to hear you have nothing to complain about.  Rád slyším, že si na nic nestěžujete.
Pain is nothing to me, death is nothing to me.  Ta pro mě nic neznamená, ani smrti se nebojím.
This puzzled her, and she could think of nothing to say.  To ji zarazilo, nevěděla, co má říct.
He knew where he was now and it was nothing to get home.  Teď věděl, kde je, a dostat se domů byla už hračka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornothing to do   notice   notion   nought   novel   November   now and again   now and then