Nainstalujte si:
       

Překlad notes


notes = poznámky; bankovky (papírové peníze); dlužné směnky; dlužné směnky
savings notes = krátkodobé depozitní certifikáty; depozitní certifikáty (krátkodobé); spořitelní směnky; bills and notes = obchodní papíry; check list of notes = úplný seznam voličů;

Překlad notes z webu:
Three notes of sympathy.  Tři soustrastné dopisy.
She took notes on a legal pad.  Psala si do bloku poznámky.
Got all my notes tucked away.  Poznámky už mám tady.
Grantham could not take notes at these meetings.  Grantham si při těchto setkáních nemohl dělat poznámky.
He paused and placed his notes on the bed.  Odmlčel se a odložil své poznámky na postel.
They were forced to issue bank notes illegally.  Donutili je tisknout načerno bankovky.
When they both saw the bundle of notes both sighed.  Když viděli svazky bankovek, oba vzdychli.
Gray took the rest, and typed out rough notes on the machine.  Gray si vzal na starost zbytek a napsal na počítači koncept.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornothing   nothing to   nothing to do   notice   notion   nought   novel   November