Nainstalujte si:
       

Překlad noted


noted = poznamenal; zaznamenal; uvedený; známý; vyhlášený (o zboží); význačný; slavný; věhlasný (o zboží); významný; znamenitý; proslulý (o zboží); renomovaný; proslavený; poznamenal, že


Překlad noted z webu:
Baker noted the date.  Baker si poznamenal datum.
It immediately noted the laser dot as well.  To okamžitě zachytilo laserový bod také.
Uhhuh, the pilot noted dubiously.  No jo, zahučel pilot pochybovačně.
Pharmacy to include drugs as noted in appendix.  Sklad farmak podle seznamu v příloze;
Your wife's with someone,' the doorman noted slyly.  Vaše paní u sebe někoho má, poznamenal vrátný tajnůstkářsky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornotes   nothing   nothing to   nothing to do   notice   notion   nought   novel