Nainstalujte si:
       

Překlad not yet


not yet = ještě ne; zatím ne; invertor


Překlad not yet z webu:
Not yet come back.  Ještě nepřijít.
It's not yet over.  Ještě neskončil.
I am not yet done.  Ještě jsem to neudělala.
The sun was not yet down.  Slunce ještě nekleslo.
Our work tonight is not yet done.  Naše dnešní práce ještě není u konce.
What that meant they had not yet realized.  Dosud si neuvědomovali, co to znamená.
It was overdue but he was not yet worried.  Už tam měl být, ale zatím si nedělal starosti.
Of what it was an end he was not yet sure;  Teď už tomu konečně rozuměl.
It had been another long night and he had not yet been to bed.  Další dlouhý večer a ještě se nedostal do postele.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornotation   notch   notchback   noted   notes   nothing   nothing to   nothing to do