Nainstalujte si:
       

Překlad not only


not only = nejen; nejenže; nejenom; nijak zvlášť
be not only = nebýt jen (např. mladý, ale i); být nejen (např. mladý, ale i);
that not only = který nejen; že nejen;

Překlad not only z webu:
Not only that.  Nejen proto.
And not only the athletes.  A nejen sportovce.
It was not only the common people;  Nejednalo se jen o obyčejný lid.
The flight was not only steep but long.  Schodiště bylo nejen strmé, ale také dlouhé.
In this case, they not only creak, they trip an alarm.  A v našem případě nejenom vržou, ale taky spustí poplach.
Here, the government can check not only act but thought.  Tady může vláda kontrolovat nejenom chováni, ale i myšlení.
You showed us that life is not only kill and be killed.  Ukázals nám, že život neznamená jen zabíjet a být zabíjen.
It caused some heads to turn, and not only because it had hit them;  Několik lidí se za ní obrátilo, a nejen proto, že do nich vrazila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornot yet   notation   notch   notchback   noted   notes   nothing   nothing to