Nainstalujte si:
       

Překlad not even


not even = ba ani; ani; nedofouknutý


Překlad not even z webu:
Not even that.  Ani v tom.
That's not even clever.  To není moc chytré.
And me not even dead!  A není ze mě mrtvola!
But he did not even watch it now.  Ale teď se ani nepodíval.
It had no scent, not even of life.  Vůbec nevoněla;
At the moment we may not even want to know.  V tomto okamžiku možná ani nechceme nic vědět.
I don't have anything any more, not even a practice.  Teď už je nemám, ani tu ordinaci.
She had never been in jail before, not even as a lawyer.  Ještě nikdy nebyla ve vězení, ani jako advokátka.
I used to go a long time and not even think about it.  Už pěkně dlouho mě to ani nenapadlo.
It is the law, and there are no exceptions, not even for kids.  Je to zákon a neexistují žádné výjimky, dokonce ani pro děti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornot guilty   not only   not yet   notation   notch   notchback   noted   notes