Nainstalujte si:
       

Překlad not enough


not enough = nedostatek (2. p.); nedosti; ba ani


Překlad not enough z webu:
Not enough for this.  Na tohle málo.
That's not enough light.  To není dost světla.
There was not enough time.  Nestihli to však.
Furthermore, there were not enough doors.  A navíc tu není dost dveří.
It's the old story-- not enough warm bodies.  Je to rozvleklý případ, mrtvoly jsou už dost staré.
Even with the guns we've not enough men to attack.  Do útoku nemáme ani s mušketýry dost mužů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornot even   not guilty   not only   not yet   notation   notch   notchback   noted