Nainstalujte si:
       

Překlad not always


not always = vždy ne-; ne vždy; už ne-


Překlad not always z webu:
Not always that easy to know who your friends are, is it?  Ne vždycky snadno poznáš, kdo je přítel, že?
If not always in the most honest way.  Pravda, ne vždy tím nejčistším způsobem.
It had not always been so.  Nebývalo to vždycky takové.
But it had not always been.  Ale nebylo tomu tak vždycky.
This is not only not always correct.  To nejenom že je ne vždy správně.
The smell of beer does not always evaporate with sleep.  Pach piva spánkem obvykle nevyprchá.
It was back in the days when he did not always kill for money.  To bylo ještě v těch dobách, kdy nezabíjel jenom pro peníze.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornot be afraid   not enough   not even   not guilty   not only   not yet   notation   notch