Nainstalujte si:
       

Překlad north


north = sever; severní; k severu; severák (obyčejně bás.); na sever (severně); Sever USA


Překlad north z webu:
North side?  Severní strana?
Go north to windward!  Na sever proti větru!
From the north distant cries came down on the wind.  Ze severu přinesl vítr vzdálený křik.
The bus rolled north in the gathering darkness.  V houstnoucím šeru mířil elektrobus na sever.
OMEN is on the north side.  HROZBA je na severní straně.
We are in the treeline north of the objective.  Jsme na hranici lesa severně od cíle.
Closer still, somewhere here on the north shore, a dog barked.  Ještě blíže, někde tady na severním břehu, zaštěkal pes.
The usual direction of the wind was north to south, off the glacier.  Obvyklý směr větru byl severojižní, z ledovce.
Now, he said, which road shall we take, north or south?  Tak kudy se dáme, zeptal se, na sever, nebo na jih?
There was a screen of low bushes to the north of the campsite.  Severně od tábora rostlo nízké křoví.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornot always   not be afraid   not enough   not even   not guilty   not only   not yet   notation