Nainstalujte si:
       

Překlad normal load


normal load = konstrukční zatížení; normální zatížení; svislé zatížení pneumatiky; jmenovité zatížení; normální zátěž; normální činnost
vehicle normal load = normální zatížení vozidla; konstrukční zatížení vozidla;
normalization   north   not always   not be afraid   not enough   not even   not guilty   not only