Nainstalujte si:
       

Překlad nonplus


nonplus = rozpaky; konec; slepá ulička (konec); uvést do rozpaků; slepá kolej; beztiskový
at a nonplus = v rozpacích; be at a nonplus = být v koncích (nepřipravený);

Překlad nonplus z webu:
Aric was nonplussed.  Arika to zmátlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornonsense   normal   normal load   normalization   north   not always   not be afraid   not enough